Služby ktoré ponúkame

Dodávame vysoko profesionálne úradné a komerčné preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny, a to najmä:

Úradné preklady

Úradné preklady

Súdne preklady s prekladateľskou doložkou (rodné listy, vysvedčenia, sobášne listy, potvrdenia - a to expresné vyhotovenie do nasledujúceho dňa).
Odborné preklady

Odborné preklady

Právne texty, projekty, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb, preklady zdravotných záznamov, kúpno-predajné zmluvy, atď.
Technické preklady

Technické preklady

Špeciálne texty z odboru energetiky, technické manuály, technické publikácie, strojárstvo, informatika, financie, médiá, atď.

Obráťte sa na nás ak potrebujete preklady pre

 • súdne preklady s prekladateľskou doložkou (rodné listy, vysvedčenia, sobášne listy, potvrdenia - a to expresné vyhotovenie do nasledujúceho dňa)
 • právne texty, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb, kúpno-predajné zmluvy, ...
 • správy, výročné správy, ...
 • audítorské správy, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení, smernice, organizačné poriadky,...
 • iné finančné a účtovné dokumenty, ...
 • žiadosti, prihlášky, ...
 • projekty, ...
 • propagačné a reklamné materiály, ...
 • manuály, technické publikácie, ...
 • špeciálne texty z odboru energetiky (reality, strojárstvo, informatika, financie, médiá), ...
 • preklady zdravotných záznamov
 • ponúkame vyučovanie anglického jazyka
Anglické preklady

Adresa

Ing. Lucia Pullmanová
Andreja Hlinku 7243/20A
917 00 Trnava

Kontakty

Telefón: +421 903 705 628
E-mail: info@anglickepreklady.sk
Web: www.anglickepreklady.sk