Kontakt

Anglické úradné preklady, súdno-znalecké preklady s pečiatkou, technické aj bežné preklady.

Pullmanová Lucia - Úradné preklady, Anglické preklady
Ing. Lucia Pullmanová
Andreja Hlinku 7243/20A
917 01 Trnava

Telefón: +421 903 705 628
E-mail: info@anglickepreklady.sk

IČO: 40 627 322
DIČ: 1027419536

Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava. Číslo živnostenského registra: 207-17806
  • 2006 - až doteraz úradný prekladateľ - preklady pre jednotlivcov, právnické a fyzické osoby
  • 2006 in-house prekladateľ pre spoločnosť ENEL
  • 2005-2006 Európsky parlament v Luxemburgu, prekladateľ v rámci slovenskej prekladateľskej jednotky
  • 2002 – 2006 Pôdohospodárska platobná agentúra, prekladateľ a komunikačný expert
  • 2000-2002 ERSTE BANK, koordinátor projektov a prekladateľ
  • 1996-2000 ALLIANZ, Úsek zahraničného postenia a zaistenia
Anglické preklady

Adresa

Ing. Lucia Pullmanová
Andreja Hlinku 7243/20A
917 00 Trnava

Kontakty

Telefón: +421 903 705 628
E-mail: info@anglickepreklady.sk
Web: www.anglickepreklady.sk