Úvod
ÚVOD
SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME
NAŠE REFERENCIE
CENNÍK
KONTAKT
 
 

Služby ktoré ponúkame

Dodávame vysoko profesionálne komerčné preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny resp. z češtiny do angličtiny, a to najmä:
   súdne preklady s prekladateľskou doložkou
    (rodne listy, vysvedčenia, sobášne listy, potvrdenia - a to expresne vyhotovenie do      nasledujúceho dňa)
   právne texty, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytovaní služieb, kúpno-predajné zmluvy ...
   správy, výročné správy, ...
   audítorské správy, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení., smernice, organizačné      poriadky...
   iné finančné a účtovné dokumenty,
   žiadosti, prihlášky, ...
   projekty, ...
   propagačné a reklamné materiály, ...
   manuály, technické publikácie, ...
   špeciálne texty z odboru energetiky (reality, strojárstvo, informatika, financie, médiá), ...
   preklady zdravotných záznamov
   vyučovanie anglického jazyka
 
Rýchly a kvalitný preklad, korektúra slovenských a anglických textov, revízie prekladov.
 
     Copyright © 2007 - 2017 Anglické Preklady. Všetky práva vyhradené.
Slovenská verzia English version