Úvod
ÚVOD
SLUŽBY KTORÉ PONÚKAME
NAŠE REFERENCIE
CENNÍK
KONTAKT
 
 

Cenník služieb

Preklad z Angličtiny do Angličtiny
úradne overený od 19 €/normostrana od 19 €/normostrana
technický, odborný od 13 €/normostrana od 14 €/normostrana
ak urgentný dohodou dohodou
ak expresný dohodou dohodou
* v osobitných prípadoch a pri väčších a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou
 
Preklad z Angličtiny do Angličtiny
overenie už vypracovaného prekladu 7 €/strana 7 €/strana
* ak prekladateľ nemusí podstatne zasahovať do prekladu
 
Vysvetlivky pojmov:
urgentný preklad – je preklad do 24 hodín
expresný preklad – je preklad do 3 hodín
úradne overený – preklad s pripojenou pečiatkou prekladateľa, zviazaný trikolórou.
Preklad sa obyčajne realizuje v prípade listín a oficiálnych dokumentov.
(výpisy z trestného registra, vysvedčenia, rodné listy, zmluvy, doložky, splnomocnenia, certifikáty, odhlášky, atď.)
 
 
 
     Copyright © 2007 - 2017 Anglické Preklady. Všetky práva vyhradené.
Slovenská verzia English version